برتربین http://bartarbin.ir 2017-06-23T00:33:31+01:00 text/html 2017-06-06T14:26:50+01:00 bartarbin.ir علی سند 2030 - اسناد و مدارک کامل- بخش دوم http://bartarbin.ir/post/3066 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/108/322357/2030bartarbinir.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/108/322357/2030bartarbinir.jpg" width="622" height="382"><br><br><font size="2"><b>مطلب در حال تکمیل شدن است....<br><br>به دلیل برخی شبهات در برخی فضاهای مجازی که متاسفانه برخی از روی ناآگاهی یا مغرضانه این کار را می کنند بر آن شدیم که با اسناد بیشتر ی در خدمت شما باشیم.<br><br>لطفا در ابتدا بخش اول این مطلب را کامل مشاهده و مطالعه نمایید/<br><font size="3"><a href="http://bartarbin.ir/post/3065" target="_blank" title="">بخش اول</a></font><br></b></font><br>نکات:<br><br>1- یک pdf سند 2030 داریم و یک pdf دستور کار سند 2030 داریم. سند 2030 حدود 370 صفحه است و دستور کار سند حدود 70 صفحه است.<br>2- در برخی از شبکه های مجازی بر روی برخی از صفحات سند کلیک شده که مثلا خوب است اما همانطور که گفته شده این سند 20 درصدش کاملا منافات با ارزش های ایرانی اخلاقی اسلامی ایران دارد که همین 20 درصد کل سند را زیر سوال می برد متاسفانه.<br>3- در سایت ها و فضاهای مجازی کلسپ های خوبی از 2030 منتشر شده که فقط جاهای خوب سند را اشاره کرده و گفته این سند خوبی است که کاملا اشتباه می باشد.<br>4- تاکنون شخص رهبری چندین بار و مراجع مختلف چندین بار به این سند اشاره کردند و در سایتهایشان و کانالهای تلگرامیشان موجود می باشد.<br>5- دوستان و عزیزان توجه داشته باشید که اکنون انتخابات تمام شده و بحث ما بیشتر حول سند است و متخلفان آن چون این سند و فجایع آن فراتر از انتخابات است.<br>6- برخی دوستان و عزیزان فرمودن که ما سند را خواندیم اما جایی از همجنسبازی و کلماتی از این قبیل ندیده ایم که پاسخ این سوال نیز داده میشود با سند و مدرک<br><br><font size="2"><b>برای شروع و راحتی شما ابتدا سند 2030 و دستور کار آن را در زیر قرار می دهیم:</b></font><br><b><br></b><font size="2"><b><font size="4">دانلود سند 2030-----&gt;&nbsp;</font><font size="4"> </font><br>حدود 370 صفحه میباشد<br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s9.picofile.com/file/8295319992/%D8%B3%D9%86%D8%AF_2030www_sarbazeakhar_ir.pdf.html" target="_blank" title="">+&nbsp; دانلود سند کامل </a><a href="http://s9.picofile.com/file/8295319992/%D8%B3%D9%86%D8%AF_2030www_sarbazeakhar_ir.pdf.html" target="_blank" title="">2030</a><br><br>دانلود دستور کار سند 2030-------&gt;<br></font></b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2">حدود 70 صفحه است</font></font><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br>+<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/108/322357/Agenda2030FARSI.pdf" target="" title=""> دانلود دستور کار سند 2030</a><a href="http://bartarbin.mihanblog.com/file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/108/322357/Agenda2030FARSI.pdf" target="_blank" title=""><br></a></font></b><font face="Mihan-IransansBold">متاسفانه در برخی فضاهای مجازی از این به عنوان سند 2030 یاد کردند که واقعا جای تاسف داره چون روی خودش نوشته بصورت کاملا واضح--&gt;دستور کار سند 2030 یعنی این دستور کار یک سندی به نام 2030 است یعنی سند چیز دیگریست و جای دیگریست.<br><br></font><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font></b></font> text/html 2017-05-18T15:12:13+01:00 bartarbin.ir علی سند 2030 + اسناد و مدرک کامل http://bartarbin.ir/post/3065 &nbsp;<div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#006600">لطفا مطالب و لینک سایت را انتشار حداکثری دهید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br>سند 2030 + اسناد و مدرک کامل<br><br></font><font color="#FF6600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سند خیانت به کشور<br><br></span></font><font size="4" color="#CC0000">18+&nbsp; آموزش جنسی به کودکان در کتاب های درسی و مهد کودک ها&nbsp; 18+<br><br></font></font><br><p><img src="http://s8.picofile.com/file/8295320084/sanad20302.jpg" alt="" width="627" vspace="0" hspace="0" border="0" align="" height="338"></p><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></strong></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span style="color: #0000ff;"><font color="#000000" face="Mihan-IransansLight"><font color="#CC0000"><font color="#000000">آذرماه سال ۹۵ بود که سندی با عنوان سند ملی آموزش ۲۰۳۰ ایران با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد. می‌گفتند این سند وضعیت حوزه آموزش در ایران بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ را ترسیم می‌کند که شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در ایران و دیگر کشورهای عضو این پیمان کجا و چطور باشد.<br><br></font>آموزش روابط جنسی به کودکانی</font> که هنوز به سن بلوغ نیز نرسیده اند <font color="#FF0000">فاجعه ای</font> دیگر از این سند به اصطلاح علمی یونسکو می باشد. متاسفانه کتابهایی نیز در این زمینه چاپ شده که به علت مشکلات اخلاقی تنها یکی از صفحات آن به عنوان نمونه آورده شده است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل … فراموش نکنیم که این کتب قرار بوده برای بچه های خردسال آموزش داده شود. (آموزش روابط جنسی، تفاوت های بدن زن و مرد، طریقه تولید مثل و..!!! ) </font><br></span></strong></font><div align="center"><br><div align="right"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8295320092/sanad20303.jpg" alt="" width="572" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="806"></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #ff6600;"><strong></strong></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #ff6600;"><strong></strong></span></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong>جالب تر اینکه در این سند به خانواده توجه خاصی شده ولی بر همین اساس خانواده<font color="#FF0000"> ۳ نوع تعریف شده است: خانواده زن و مرد، خانواده مرد و مرد و خانواده زن و زن (اوج فضاحت همجنس بازی)</font> و دولت ها مکلف به حمایت از همه نوع خانواده ها بر اساس این سند هستند.<br><br></strong></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8295320068/sanad2030.jpg" alt="" width="584" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="453"><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong></strong></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong></strong></font></div></div> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8295320068/sanad2030.jpghttp://s8.picofile.com/file/8295320068/sanad2030.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></p> <p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">در این خصوص فرشیدی وزیر سابق علوم می گوید:&nbsp; «ممکن است در واژه‌هایی مثل عدالت و گسترش آموزش با یونسکو هم‌نظر باشیم <strong><span style="color: #ff0000;">ولی هنجارهای اخلاقی ما متفاوت با آن‌هاست و آنها به هنجارهای ما اعتقادی ندارند</span></strong> لذا در اجرای این سند دچار مشکل می‌شویم. این سند انسانی را تصویر می‌کند که بایستی در نظام سلطه هضم شود. <span style="color: #0000ff;"><strong>ما در ایران به عدالت جنسیتی بر مبنای ویژگی‌های خاص زنان و مردان اعتقاد داریم ولی در سند ۲۰۳۰ تعهد داده‌ایم تا برابری جنسیتی را اجرا کنیم.</strong></span> این برابری مفهومی متفاوت از عدالت دارد. در سند ۲۰۳۰ از حقوق بشر، سبک زندگی پایدار، شهروند جهانی و تنوع فرهنگی یاد می‌شود که شاید کلماتی زیبا باشند ولی در باطن هیچ سنخیتی با باورهای ما ندارند.</font></p><img src="http://s9.picofile.com/file/8295320076/sanad20301.jpg" alt="" width="595" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="595"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span style="color: #0000ff;"></span></strong></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span style="color: #0000ff;"></span></strong></font></div><strong><span style="color: #0000ff;"></span></strong></div><strong><span style="color: #0000ff;"><br></span></strong><img src="http://s9.picofile.com/file/8295320042/2030.jpg" alt="" width="594" vspace="0" hspace="0" border="0" align="" height="364"><br><br><br><font size="2"><b>دانلود سند کامل 2030<br>حدود 370 صفحه میباشد<br>سند دیگری که تعداد صفحاتش کمتر است مربوط به سند دستور کار میباشد<br><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s9.picofile.com/file/8295319992/%D8%B3%D9%86%D8%AF_2030www_sarbazeakhar_ir.pdf.html" target="_blank" title="">+&nbsp; دانلود سند کامل 2030</a></font></b></font><br><br><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8295320100/sanad20304.jpg" alt="لک لکی در کار نیست" width="470" vspace="0" hspace="0" border="0" align="" height="522"><br><font size="2"><b></b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s9.picofile.com/file/8295319742/laklaki_dar_kar_nist_www_sarbazeakhar_ir.pdf.html" target="_blank" title=""><br>+ دانلودکتاب لک لکی در کار نیست<br></a></font></font><br><b><font size="2"><br></font></b><br><b><font size="2"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00881/hswm2m1wbq1y.jpg" class="pic" alt="photo5825554891832142308.jpg" width="619" height="567"><br><br><a href="http://uplod.ir/fz63tl2vp0lg/Salamat_Jensi-_94-5-24-2003-1.pdf.htm" target="_blank" title="">+دانلود سند طرح بررسی سلامت جنسی ایرانیان مربوط به وزارت کشور</a><br>طرح بررسی وضعیت سلامت جنسی ایرانیان - وزارت کشور<br><a href="tg://search_hashtag?hashtag=%D8%B3%D9%86%D8%AF2030">#سند2030</a><br><a href="https://web.telegram.org/#/im?p=%40noto2030">@noto2030</a><br></font></b><br><br><br><br><img src="http://www.makarem.ir/upload/Admin/News/Images/new/f2.jpg" alt="makarem news"><br><br><b>در تاریخ 1/3/96<br>آیت الله مکارم شیرازی به سند 2030 اشاره کاملی می کنند<br>+<a href="http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=4&amp;lid=0&amp;mid=405843&amp;catid=6412" target="_blank" title="">لینک خبر در سایت آیت الله مکارم</a></b><br><br><br><b>لطفا این pdf زیر را چاپ و در مراکز مختلفی مانند مساجد، روضه ها و محافل فرهنگی منتشر نمایید</b><br><b>+<a href="http://uplod.ir/j9kfuk2pqain/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B0---bartarbin.ir.pdf.htm" target="_blank" title="">دانلود pdf</a><br></b><br><br><br>----------------------------------------------------------------<br><br><br><font size="3" color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold">برای اطلاع بیشتر از لینک های زیر استفاده فرمایید<br></font><br><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold">+&nbsp; <a href="https://t.me/noto2030" target="_blank" title="">https://t.me/noto2030<br></a><br>+ <a href="https://www.instagram.com/p/BUQOE2JglVb" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/p/BUQOE2JglVb</a><br><br>+ <a href="https://www.instagram.com/p/BUP8EDslYsZ" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/p/BUP8EDslYsZ<br></a></font><br><br><br>----------------------------------------------------------------<br><br><br><br><br><br><b><br><font size="3" color="#FF0000" face="Mihan-Iransans">+چند کلیپ مهم درباره سند در ادامه مطلب...<br></font><br></b></div> text/html 2017-05-04T08:30:45+01:00 bartarbin.ir علی فیلم کامل اهانت وقیحانه به امام رضا در یکی از ستادهای روحانی در ایلام http://bartarbin.ir/post/3064 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7kC42/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><b><br>+ <a href="http://as7.asset.aparat.com/aparat-video/862d6fbb3867b32312030d13a28f189d7003999-360p__85779.mp4?direct=1" target="" title="">دانلود</a><br>فیلم کامل اهانت وقیحانه مختلسین حامی خوارج به امام رضا<br><br></b><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -72px -108px;" title="small_blue_diamond"></span><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -54px -108px;" title="small_orange_diamond">:small_orange_diamond:</span><br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -558px -54px;" title="x">:x:</span>شرمنده ایم که شمارا هم وارد بازی مسخره سیاست کردیم<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -558px -54px;" title="x">:x:</span>شرمنده ایم اگر به اسم تخریب یک نامزد انتخابات ، به ساحت شما اهانت شد<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -144px -90px;" title="diamonds">:diamonds:</span>بنظر انتخابات و تولیت آستان قدس بهانه بوده و ملعون هتاک خود ساحت مقدس و پدر بزرگوارشان را با تکه و طعنه های پیاپی هدف قرار داده است.<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -72px -108px;" title="small_blue_diamond">:small_blue_diamond:</span><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -54px -108px;" title="small_orange_diamond">:small_orange_diamond:</span>مراسم افتتاح ستادهای انتخاباتی حسن روحانی با حضور <a href="tg://search_hashtag?hashtag=%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86">#پزشکیان</a> نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ایلام برگزار شد.<br>در این مراسم مجری برنامه با خواندن مطلبی سخیف و به بهانه تخریب حجت الاسلام والمسلمین <a href="tg://search_hashtag?hashtag=%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C">#رئیسی</a>، به ساحت امام رضا(ع) توهین کرد.<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -144px -90px;" title="diamonds">:diamonds:</span>مجری برنامه با قرائت متنی با عنوان نامه ای به امام رضا(ع) در قسمتی از مطلب خود گفت:<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -144px -90px;" title="diamonds">:diamonds:</span>آری امام رضا جان بگذار همین اول نامه گلگی خود را از شما امام عزیز داشته باشم.<br>مرد_حسابی مگر شما فقط امام هشتم اصولگریان هستی؟ پس ما اصلاح طلبان چی!<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -144px -90px;" title="diamonds">:diamonds:</span>نکند فکر میکنی ما با همدستی مامون عباسی به شما انگور مسموم داده ایم.<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -144px -90px;" title="diamonds">:diamonds:</span>پس ما امام_هشتم نداشته باشیم مگر ما آموزش نظام قدیم هستیم که از پایه پنجم ابتدایی بپریم سرکلاس هفتم!<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -144px -90px;" title="diamonds">:diamonds:</span>یعنی شما میگویید بعد از امام هفتم یکسره برویم دامن امام نهم شویم یا نه میخواهی ما را به امام هفتم موسی کاظم حواله دهی که همش سهمش زندان بود.<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -144px -90px;" title="diamonds">:diamonds:</span>وی می گوید: آقا رضا جان! از خوان گسترده شما فقط چند کیلو سیب زمینی آن هم بدست استان همجوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی های محروم همان هم دشت نکردیم.<br>پول گوشت که نداریم، آهو هم شما خیرتان دهد ضامن شدی و نمی گذاری از گوشتش بهره ببریم.<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -144px -90px;" title="diamonds">:diamonds:</span>سیب زمینی هم شما برایمان نفرستادی ،با نخود خالی که نمی شود آبگوشت درست کرد قربان.<br><br><span class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -144px -90px;" title="diamonds">:diamonds:</span>وی ادامه می دهد: آن وقت ملت گیر می دهند به فرقه اسماعیلیه که چرا هفت امامی اند. خوب همین کارها را می کنید آقا جانم، نکنید. اصلا آقا جان همان سیب_زمینی را نفرستید ما با همان آب نخود سر می کنیم اتفاقا گلو را صاف می کند و صدای ملت هم غراتر می کند text/html 2017-05-04T07:46:56+01:00 bartarbin.ir علی نظر جالب جالب مردم درباره دولت روحانی-صدای مردم http://bartarbin.ir/post/3061 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/8KV4D/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><b><br>+<a href="http://as11.asset.aparat.com/aparat-video/0def29d5bd6c27b68aaea592ffa35a7b7009832-236p__88062.mp4?direct=1" target="" title="">دانلود</a><br>نظر جالب جالب مردم درباره دولت روحانی-صدای مردم</b> text/html 2017-05-04T07:34:49+01:00 bartarbin.ir علی حسین دهباشی کارگردان مستند روحانی لو داد http://bartarbin.ir/post/3059 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/X1RDk/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><b><br>+<a href="http://as10.asset.aparat.com/aparat-video/8559cc4ca4b796dd69d897ff742d3f827024614-270p__17583.mp4?direct=1" target="" title="">دانلود</a><br>حسین دهباشی کارگردان مستند روحانی لو داد<br></b><br><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">حسین دهباشی کارگردان مستند روحانی لو داد / لطفا به اشتراک بگذارید</span> text/html 2017-04-30T07:39:49+01:00 bartarbin.ir علی نظر مردم درباره وعده های محقق شده روحانی http://bartarbin.ir/post/3060 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/VUKhv/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><b><br>+ <a href="http://as11.asset.aparat.com/aparat-video/53350ec0c0e70fed44857788d6dba4f07022707-360p__75554.mp4?direct=1" target="" title="">دانلود</a><br>نظر مردم درباره وعده های محقق شده روحانی<br> </b> text/html 2017-04-20T07:17:24+01:00 bartarbin.ir علی سه سال راست و دروغ وعده های روحانی http://bartarbin.ir/post/3058 <iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/pkZGc/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe><b><br>سه سال راست و دروغ وعده های روحانی<br>+<a href="http://as5.asset.aparat.com/aparat-video/e2127552b95186ebf9fcdd0aa6bf50575844913-264p__23990.mp4" target="_blank" title="">دانلود</a><br></b><br><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">سه سال راست و دروغ وعده های حسن روحانی و دولت تدبیر و امید - دولت راستگویان دولت دروغگویان دولت اعتدال کلیپ سیاسی بیکاری اشتغال ازدواج جوانان حمایت از تولید یارانه<span class="Apple-converted-space"> <br></span></span> text/html 2017-04-15T06:14:55+01:00 bartarbin.ir علی کنایه تند و شدید مهران مدیری به حسن روحانی http://bartarbin.ir/post/3057 <iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Bkeyd/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe><br><b>کنایه تند و شدید مهران مدیری به حسن روحانی<br>+<a href="http://as4.asset.aparat.com/aparat-video/71f21f4c12c3127bcd4863edf22ff4226794500-360p__41121.mp4?direct=1" target="_blank" title="">دانلود</a><br></b><br><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">کنایه مهران مدیری به رئیس جمهور در برنامه امشب دورهمی اگر انرژیها مثل چهارسال قبل و زمان انتخابات بود الان بوی نفت بیشتری توی سفره ها میپیچید و مردم جنوب حداقل دو سه روز در سال از آسمان آبی سهمی داشتند... دلیل اینهمه تنبلی رو هنوز دانشمندا نتونستن پیدا کنن ممکنه ارثی باشه و ژنتیکی یا خودخواسته!</span> text/html 2017-04-11T04:57:05+01:00 bartarbin.ir علی کلیپ 10 دلیل برای «شرمساری» در برابر مردم http://bartarbin.ir/post/3056 <iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/jvsM7/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe><br><br><b>کلیپ 10 دلیل برای «شرمساری» در برابر مردم<br>+<a href="http://as1.asset.aparat.com/aparat-video/03a522295dff45010fc3cd37fcbe237f5965177-360p__50929.mp4?direct=1" target="_blank" title="">دانلود</a><br></b><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">کلیپ 10 دلیل برای «شرمساری» در برابر مردم: در پی اظهار شرمساری رئیس جمهور از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، بسیاری از مردم نسبت به استفاده از عبارت شرمساری برای لغو یک سخنرانی واکنش نشان دادند و آن را در مقایسه با موضوعاتی ازقبیل رکود، بیکاری، مشکلات شدید مسکن مهر، اجرای تحقیرآمیز طرح سبد کالا، بی نتیجه بودن برجام، برخورد اخیر دو قطار و ... هیچ دانستند</span><br> text/html 2016-12-28T20:56:32+01:00 bartarbin.ir علی مستند "شورش در شهر" با کیفیتهای متفاوت http://bartarbin.ir/post/3054 <img src="http://javanonline.ir/files/fa/news/1395/10/8/290063_776.jpg" alt="http://javanonline.ir/files/fa/news/1395/10/8/290063_776.jpg" width="469" height="262"><br><br>سه سال پس از روی کار آمدن گفتمانی که تحریم ها و مشکلات کشور را ناشی از مقاومت بیهوده در موضوع&nbsp; هسته ای می دانست، <b>مستند شورش در شهر</b> با نمایش اسناد و فیلم هایی جدید برای اولین بار، حقیقت ماجرا را بررسی کرد.<br> این مستند که ساخت آن شش ماه به طول کشیده است نشان میدهد که چه کسانی و با چه تفکری عامل تحریم ها شدند و چه کسانی با آدرس غلط دادن، صنعت هسته ای را به خاطر برداشتن تحریم ها نیمه تعطیل کردند و اکنون نیز به اصرار و فریب افکار عمومی به دنبال آزادی سران و عاملان اصلی تحریم ها هستند.<br> text/html 2016-12-22T11:23:59+01:00 bartarbin.ir علی فرجام تدبیر و امید http://bartarbin.ir/post/3053 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lXR70/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><font size="2">+ <a href="http://as8.asset.aparat.com/aparat-video/a_2c4i30hhm6j66l892hpl4lhj3kh75215mihi67017152-582w__72b9f.mp4" target="" title="">دانلود</a></font><h1 class="vone__title"><font size="2">فرجام تدبیر و امید</font></h1>ادعا تا واقعیت؛ اظهارات ریس دولت تدبیر و امید در خصوص دستاوردهای برجام و رفع همه تحریم ها؛ مقابله با فساد؛ بهبود معیشت مردم؛ و کلید حل مشکلات در 100 روز text/html 2016-12-08T07:20:15+01:00 bartarbin.ir علی ناصران عموراء http://bartarbin.ir/post/3049 <img src="http://fa.nasrtv.com/uploads/slideshow/slideshow_5832a2c55beaa.jpg" alt=" " class="img-responsive" width="684" height="239"><br><br><h3 class="panel-title col-md-8">ناصران عموراء </h3><p>مستندی در مورد خادمان حرم اباعبدالله که مدافع حرم شده اند.</p><br> text/html 2016-12-03T06:20:32+01:00 bartarbin.ir علی واکنش دکتر حسن عباسی به تصویب برجام در مجلس (مهم) http://bartarbin.ir/post/3052 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/tS5IN/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><b><br>+ <a href="https://as9.asset.aparat.com/aparat-video/a_b3l86fplh4nj0ko53o92o694k4m034n6mmmpn2121928-139z__a9517.mp4" target="_blank" title="">دانلود</a><br>واکنش دکتر حسن عباسی به تصویب برجام در مجلس (مهم)<br></b><br>قضیه برجام و آنچه یکشنبه رقم خورد کلیاتش تصویب شد البته با فضای متشنجی که در مجلس بود بین دو گروه و اتفاقی که اخیرا افتاد امروز و نهایی شد؛ معماری و مهندسی هست که هیئت رئیسه مجلس صورت داد و چون هیئت رئیسه مجلس خودش را برای انتخابات پیش رو آماده می کند، text/html 2016-12-02T18:17:29+01:00 bartarbin.ir علی خط آزاد - وقتی سیف هم به صالحی و عراقچی می پیوندد http://bartarbin.ir/post/3051 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/9CMEc/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><b><font size="2"><br>+<a href="https://as5.asset.aparat.com/aparat-video/a_4hd4e6f4eeiej8e14hi50fii6807i726h07eh8528755-164s__34589.mp4" target="_blank" title="">دانلود</a><br>خط آزاد - وقتی سیف هم به صالحی و عراقچی می پیوندد<br></font></b><br>چند ماه بعد از اجرای برجام و اصرار رئیس جمهور بر تأیید لغو تحریم ها، سرانجام رئیس کل بانک مرکزی هم در آمریکا اعلام کرد که برجام هیچ توفیقی برای ایران نداشته و غرب به تعهدات خود عمل نکرده است تا مُهر تأیید دیگری برای حرف های پارسال صالحی باشد. text/html 2016-12-02T17:59:23+01:00 bartarbin.ir علی ظریف: این نقض برجام است! http://bartarbin.ir/post/3050 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/4FJGT/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><font size="2"><br>+ <a href="https://as9.asset.aparat.com/aparat-video/a_9c9dnejl14jj3ljljooo3on7806jn9k858m848293311-693y__93e24.mp4" target="_blank" title="">دانلود</a></font><h1 class="vone__title"><font size="2">ظریف: این نقض برجام است!</font></h1>آقای ظریف در خرداد ۹۵ در پیشگاه نمایندگان ملت، صراحتا اظهار داشت: تمدید قانون ISA (داماتو) مغایر برجام است. روحانی نیز گفته بود: در روز اجرای توافق هسته ای تمام تحریم ها لغو و نه تعلیق خواهد شد، حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته خواهد شد. این بار اولی نیست که بعد از برجام با تحریم و نقض عهد مواجه شده ایم و هر بار با لاپوشانی دوستان دیپلماسی و دولتی، چشم را بر آن بستیم. #مرگ_بر_آمریکا